ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

12,000 บาท

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)
รุ่นที่ 34, วันพฤหัสบดีที่ 28 – ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค “เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้”
เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ

หัวข้ออบรม
-การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
-การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด
-การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี
-ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด และการบริหารจัดการหลังการขาย
-ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข
-ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี

ลงทะเบียน 12,000 บาท(ยังไม่รวม VAT 7%)=[https://bit.ly/2TczlSe]
สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้: www.trebs.ac.th

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 9114
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา
เข้าชม : 316 ครั้ง