ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

8,000 บาท
พีพี พีพี
19 มกราคม 2021

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

รายละเอียด
ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

– ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
– คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หัวข้ออบรม

– แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
– ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
– ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
– การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
– การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ
– Mindset เพื่อความสำเร็จในงานนายหน้า
– เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
– กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
– เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
– วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า – – ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
– การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
– วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
– ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
– CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ลงทะเบียน 8,000 บาท(ยังไม่รวม VAT 7%)>>https://bit.ly/3a7qGaE <> www.trebs.ac.th <<

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 11952
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - Trebs15
เข้าชม : 172 ครั้ง